СОФТУЕР - Dream Pos - Паркинг

СОФТУЕР - Dream Pos - Паркинг

Производител:NSYS
Код на продукта: "Dream Pos" - Паркинг
Наличност: 1000
0,00 лв. Цена без ДДС

 

"Dream Pos" - Паркинг е система за цялостно управление за паркинг. Програмният продукт управлява бариери на вход и изход на паркинга, като записва влизанията и престоя на автомобилите. Възможно е предварителното  въвеждане на абонати, както и да се определят тарифи за престой в зависимост от клиентите и автомобилите, които се паркират."Dream Pos" - Паркинг е система за цялостно управление за паркинг. Програмният продукт управлява бариери на вход и изход на паркинга, като записва влизанията и престоя на автомобилите. Възможно е предварителното  въвеждане на абонати, както и да се определят тарифи за престой в зависимост от клиентите и автомобилите, които се паркират."Dream Pos" - Паркинг е система за цялостно управление за паркинг. Програмният продукт управлява бариери на вход и изход на паркинга, като записва влизанията и престоя на автомобилите. Възможно е предварителното  въвеждан "Dream Pos" - Паркинг е система за цялостно управление за паркинг. Програмният продукт управлява бариери на вход и изход на паркинга, като записва влизанията и престоя на автомобилите. Възможно е предварителното  въвеждане на абонати, както и да се определят тарифи за престой в зависимост от клиентите и автомобилите, които се паркират."Dream Pos" - Паркинг е система за цялостно управление за паркинг. Програмният продукт управлява бариери на вход и изход на паркинга, като записва влизанията и престоя на автомобилите. Възможно е предварителното  въвеждане на абонати, както и да се определят тарифи за престой в зависимост от клиентите и автомобилите, които се паркират."Dream Pos" - Паркинг е система за цялостно управление за паркинг. Програмният продукт управлява бариери на вход и изход на паркинга, като записва влизанията и престоя на автомобилите. Възможно е предварителното  въвеждан