ПРОДУКТИ - ЕСФП ОЙЛ СИС MOBILE

ПРОДУКТИ - ЕСФП ОЙЛ СИС MOBILE

Код на продукта: ЕСФП ОЙЛ СИС MOBILE
Наличност: 1000
0,00 лв. Цена без ДДС

ПРЕДИМСТВА

Системата за управление на автомобилния парк "ОЙЛ СИС Mobile" предоставя на управителите на автомобилни паркове широка гама от интегрирани решения за управление. Подобрява ефективност, отчетност и цялостната рентабилност на ведомствения транспорт.

Системата е с възможност за оптимизиране на разходите чрез следните предимства:

- Станцията за зареждане на транспортните средства работи в безопасен и контролиран начин 24 часа в денонощието без необходимостта от обслужващ персонал;

- Процесът на зареждане е опростен и се извършва от водача на превозното средство;

- Само разрешени превозни средства получават гориво и никой друг;

- Aвтоматично блокиране на зареждане при опит за зареждане на неразрешено гориво в превозното средство;

- Точно отчитане и лимитиране на зареденото гориво от всяко превозно средство;

- Предупреждение за увеличената консумация на гориво предполагаща възможна неизправност на превозното средство или опит за кражба;

- Осигуряване на контрол и прозрачност в дневния баланс на станцията – доставки, зареждания и наличност;

- Идентификация по превозно средство, шофьор или превозно средство и шофьор;

- Отдалечено сервизиране;

- Отдалечен достъп до базата данни;

- Експортиране на данните към всяка счетоводна програма.

 

ОСОБЕНОСТИ

Система "ОЙЛ СИС Mobile" е изградена от модул "ПРОДАЖБИ" и модул "СКЛАД". Те могат да работят както по отделно, така и заедно.

- Модул "Продажби"- е част от програмния продукт, през който се осъществява комуникация със средствата за измерване на течни горива, продажби от обекта с връзка към фискално устройство. Функция за допълнителна визуална или звукова аларма при определени предварително указани условия като край на ролка в касов апарат, и др.

- Модул "Склад" - е информационна система за управление на среден или голям склад. Позволява многоскладово стопанство, работа през интернет и управление на няколко обекта с централно управление. Продуктът има вградена многозадачност, което го прави уникален. Вие можете да продавате и доставяте едновременно, да следите наличностите във всички складове, да предава и приема данни от и към обектите както в реално време, така и периодично. Може да изготвяте различни типове документи - складови разписки, проформи фактури и фактури, документи за брак и всички видове приходно - разходни документи.

 

ВЕРСИИ

1. ЕСФП „ОЙЛ СИС Mobile“ версия FLEET 

Тази версия е създадена във връзка с изискването за оборудване на всички ведомствени бензиностанции в България с фискални системи за предаване на данни към Националната Агенция по Приходите. Устройството предполага лесен монтаж и не изисква постоянно наблюдение от персонал. Монтира се в киоск в непосредствена близост до бензиномерната колонка и изключва необходимостта от изграждането на инфраструктура. Благодарение на интуитивния и лесен интерфейс системата позволява работа на самообслужване, като предоставя сигурен контрол и високи нива на защита от злоупотреби, благодарение на големия набор от справки, възможности за лимитиране на потребителите и защита на идентификацията посредством PIN кодове;

 

2. ЕСФП "ОЙЛ СИС Mobile" версия TRUCK

Версията TRUCK е предназначена за монтиране в танкери за транспортиране на горива. Специализираното табло, в което се монтира оборудването е компактно и лесно за вграждане в камионите за транспортиране на горива. Не е нужно захранване различно от използваното в електрическата инсталация на камионите. Оборудването отговаря на всички европейски норми. Софтуерът предоставя възможност за отдалечен достъп в реално време, както и предаване на данните към "Централно управление", което събира информацията от всички оборудвани камиони в една база данни достъпна от офиса на вашата компания;

 

3. ЕСФП „ОЙЛ СИС Mobile“ версия STATION

Създадохме версията STATION за клиентите, който биха желали да повишат качеството на обслужване на бензиностанциите си. Тази версия предоставя възможността за монтиране на киоск с вградена ЕСФП директно на форкорта, което намалява времето за обслужване на клиентите с LOYAL карти и увеличава клиентопотока на бензиностанцията Ви. С тази версия на „ОЙЛ СИС Mobile” ние Ви предлагаме първата стъпка по пътя към Външен терминал за разплащане (Outdoor Payment Terminal);

 

4. ЕСФП „ОЙЛ СИС Mobile“ версия DISPENSER

Версията DISPENSER е създадена за да предлага на нашите клиенти цялостно решение, което включва „ОЙЛ СИС Mobile” и колонка за светли горива SPYRIDES М5200 с вграден RFID четец и фискален принтер. Системата предоставя възможност за автоматично издаване на фактури на клиентите с LOYAL карти, без излишно забавяне. Изключително атрактивно решение за натоварени обекти.

Свържете се с нас. Ние ще отговорим на всички ваши въпроси.