Данъчен склад

СОФТУЕР - Данъчен склад

Производител:NSYS
Код на продукта: Данъчен склад - Exice Store
Наличност: 1000
0,00 лв. Цена без ДДС

 

Програма Акцизен Склад (Excise store) е съвременна информационна система за управление на безакцизен данъчен склад. Разработена от ЕНСИС ООД в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове и на Правилника за прилагането му. Проектирана е за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа.

Използва се за водене на приходни и разходни административни данъчни документи (АДД), Придружителни административни документи (ПАД) и опростен придружителен документ (опростен ПАД). С нея се съставят Дневник на складовата наличност и Акцизна данъчна декларация за стоките, генерирайки се на база на въведените и изведените документи от Данъчният склад, с възможност да се записват в XML файл.

Свържете се с нас. Ние ще отговорим на всички ваши въпроси.