СОФТУЕР - Dream Pos - Автосервиз

СОФТУЕР - Dream Pos - Автосервиз

Производител:NSYS
Код на продукта: "Dream Pos" - Автосервиз
Наличност: 1000
0,00 лв. Цена без ДДС

Във вариант "Автосервиз", програмният продукт "Dream Pos" предлага цялостна  система за управление на автосервизи.

При приемане от системата се изготвя досие на автомобила с данни за модел, марка, фирма, водач и допълнителни данни. Също така се изготвя протокол в два екземпляра със заявените ремонтни дейности от клиента. Единият екземпляр се предава на водача на автомобила, а другият на сервизния техник, който отговаря за ремонта на автомобила. В протоколите има поле "Препоръки  и забележки", като сервизният техник може да отбележи допълнителните услуги и вложени части освен зададените при приемането на превозното средство. Освен заявките за ремонт могат да бъдат направени продажби на консумативи и други стоки. При издаване на автомобила в системата се записват складова разписка, протокол и фактура за ремонта, и се разпечатва фискален бон (ако ремонтът се заплаща в брой).

"Dream Pos" - Автосервиз позволява водене на досие на автомобилите и издаване на гаранционна карта за ремонта.

Свържете сe с нас. Ние ще отговорим на всички ваши въпроси.