Еталонно оборудване

УСЛУГИ - Еталонно оборудване

Производител:PART GROUP
Код на продукта: Еталонно оборудване
Наличност: 1000
0,00 лв. Цена без ДДС

Еталонното оборудване представлява специално създадена апаратура от измервателни уреди, лицензирана и проверена от акредитирана лаборатория. Чрез еталонното оборудване се извършват метрологични измервания на нивомери, разходомери, цифрови термометри на бензиностанции, складове за горива, транспортни средства за горива. Парт Груп разполага с еталонно оборудване за калибриране, което е конструирано и изпълнено по последни изисквания, и препоръки на OIML (Международна Организация за Законова Метрология). Оборудването може да се предостави за ползване, за контролни и метрологични проверки на:

- бензиноколонки;

- колонки за пропан-бутан;

- разходомери пропан-бутан;

- резервоари;

- нивомерни системи на бензиностанции;

- нивомерни системи за светли горива и вода,;

- разходомери на камиони за транспорт и доставка на пропан-бутан;

- разходомери на камиони за транспорт и доставка на светли горива.

Оборудването се проверя ежегодно от Чешката Метрологична служба, чрез поредица измервания и изпитания  - доказателство за  точни и надеждни показания. Парт Груп има изградена собствена метрологична служба и ведомствен технически надзор. Ако не сте минали метрологична проверка за точността на измервателните ви уреди и не сте сигурни в тяхната коректност, след посещение на наш техник всички ваши притеснения ще отпаднат. 

Свържете се с нас