Калибриране

Периодичното калибриране на резервоарите на вашата бензиностанция, ведомствена бензиностанция или данъчен склад е не само задължително законово изискване, то е неизменна част от успешния бизнес на всеки професионалист. Парт Груп разполага с лицензирано Еталонно оборудване за извършване нужната калибровка на вашият обект. Освен на стационарни обекти, ние предлагаме калибровка на разходомерите на транспортни цистерни за горива, както и разходомерите на бензиноколонките.

При калибровка фирмата изработва  калибровъчни таблици на резервоари за съхранение на горива от АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ - задължителни за изработка по наредба Н-18 в срок до 31.03.2014г.

Има два метода за калибровка  – изчислителен метод (геометричен) и обемна калибровка. Метода обемна калибровка е по-точен и надежден.

Законово изискване, според наредба Н-18, е за рекалибриране на резервоарите на всеки 5 години. Ако вече имате налични такива калибровъчни таблици на обекта, проверете дали не са изминали 5 години преди да го направят съответните контролни органи.

Свържете се с нас за повече информация или за да ни поверите обемното калибриране на вашите резервоари.

Изглед:СписъченТабличен
Покажи:
Подредба:
Геометрична калибровка

Геометрична калибровка

Метода "Геометрична калибровка" се извършва посредством събиране на данни от нивомерна система в ...
0,00 лв.
Цена без ДДС
0
Обемна калибровка

Обемна калибровка

Метода "Обемна калибровка" се извършва посредством еталонен разходомер при доставка на гориво. ...
0,00 лв.
Цена без ДДС
0