Part Group Блог

 

Какво всъщност са поискали данъчните от нас (ако сме пропуснали крайния срок 31.12.2015г. да свършим това)? Поискали са да подаваме данни към техния сървър чрез нивомер. Това е върхът на айсберга обаче. Подробно обяснено - трябва да сложим на обекта си следното оборудване: Фискална система с фискален принтер, нивомер, конзола и МОЖЕ БИ да си закупим бензиноколонка, която позволява свързване с горепосочените устройства. Казвам МОЖЕ БИ, защото от личен опит знаем, че повечето от Ведомствените обекти, които работят в момента, са оборудвани с бензиноколонка, която не отговаря на изискванията за връзка с Фискална система.

 

 

И така започва чуденето “Какво е това?”,...

 

 

В тази статия ще Ви запознаем с предимствата и предлаганите от Нас модулни бензиностанции.

Какво е модулна бензиностанция?

Модулната бензиностанция е пълнофункционална преносима бензиностанция, включваща всички съвременни необходими елементи за нейната безпроблемна работа. Необходимо е да се подаде само захранване и сте готови!

Какво включва модулната бензиностанция?

Модулът на мобилната бензиностанция включва:

1. Цистерна - от 5 000 до 30 000 литра, от 1 до 3 продукта;

2. Бензиноколонка - по избор; Разгледайте новите WAYNE DRESSER HELIX колонки

 

.

Повече информация 

1. Цистерна - от 5 000 до 30 000 литра, от 1 до 3 продукта:

- хоризонтален, двустенен, метален...

Уважаеми Партньори,
Напомняме Ви, че срока за привеждане на бензиностанциите към изискванията Наредба №16 вече тече. Обектите, които се реконструират в настоящия момент задължително трябва да отговарят на изискванията. За другите, срока остава 31.12.2016г.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) (1) Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).

(2) Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

(3) В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система,...

Part Group Ltd. е ISO 9001 сертифицирана компания!

 

"ПАРТ ГРУП БГ" ООД Получи ISO 9001 международен сертификат за качество който поставя изисквания към фирменото управление цел достигане на желаното от клиента ниво на качество.

 

Сертификатът създава доверие в клиентите за това, че Part Group работи в посока удовлетворение на техните изисквания. Стандартът е съставен на база на опита на успешни международни компании, като са екстрахирани основополагащите елементи, важащи за всеки успешен и стабилен бизнес.

 

Основополагащи принципи при исо стандартите

10-те най-важни неща които сертификатът гарантира пред клиентите на Part Group са, че тя:

  1. 1. Има легитимно ръководство, което...

НАП задължи всички ведомствени бензиностанции да подават данни за използваните количества горива!

 

В брой 49 от 30.06.2015г. на Държавен вестник Министерството на финансите публикува изменение в Наредба Н-18, с което задължи всички ведомствени бензиностанции да монтират Фискални системи и нивомери за подаване на данни за получените и изразходвани количества горива. Крайният срок за монтирането им и свързването с НАП е 31 август 2015г.

Във връзка с това ние направихме промоционален пакет,който можете да видите тук!

 

             

 

 

Извадка от официалното становище на Министерството на финансите с аргументирани мотиви за изменение на Наредба Н-18:

"

МОТИВИ

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 
  Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г., за...

От новият Проект за изменение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на финансовото министерство, се разбира че ведомствените бензиностанции ще трябва да монтират нивомерни системи на всеки съд, в който се съхранява гориво. Проектът е оповестен на интернет страницата на ведомството и публикуван на 07.04.2015г. Така министерството се връща към първоначалната си идея за пълен контрол върху дейността на тези обекти.
 

През февруари транспортни компании и производителите на зърно реагираха остро на такъв контрол и тогава финансовото министерство се отказа от допълнителния контрол, като остана изискването за...

След като на 19 март 2015г. Агенцията за метрологичен и технически надзор започна денонощни проверки на бензиностанциите в странатa, назначените инспектори, разпоредени от министъра на икономиката Божидар Лукарски, продължават да изненадват с внезапните нощни проверки. Те проверяват произхода на горивото, отчитат ли правилно колонките и чистят ли се редовно резервоарите. Поводът - сигнали за вода и утайка в горивата, както и липсата на документи за проследимост на дизела и бензините.

"Определено имаме данни, че в тъмната част на денонощието, когато се очаква, че инспекторите не работят след 17 часа, се извършват на определени обекти нерегламентирани доставки", коментира...