Part Group Блог

Агенцията за метрологичен и технически надзор започва засилени денонощни проверки на бензиностанциите в цялата страна. Разпореждането е на министър Божидар Лукарски.

Контролът е във връзка с направен анализ и оценка на риска, свързан с качеството на течните горива и метрологичния надзор на средствата за измерване, съобщиха от Министерството на икономиката. 

Агенцията ще проверява документално всички физически и юридически лица, които разпространяват или използват течни горива отговарят ли на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за измерванията (ЗИ).

Обект на контрола ще бъде: декларацията за съответствие на...

Освен предписания има наложени глоби за липсата на връзка с Националната агенция за приходите.

 

Въпреки, че Финансовото министерство анонсира, че начинът за следене на работата на ведомствените бензиностанции ще зависи от големината им т.е. уреди за отчитане ще трябва да поставят само най-големите, има наложени глоби за това че ведомствени бензиностанции не са свързани към НАП.

Крайният срок за деклариране пред НАП на съдовете за съхранение на гориво, с които разполагат ведомствените обекти изтече в понеделник, 9 март 2015 г., като едва 6218 собственици са регистрирали обектите си в Националната агенция за приходите (НАП). Те са заявили, че имат 12 335 съдове и съоръжения...

 

Дни преди крайният срок около 1800 собственици на т. нар. ведомствени бензиностанции са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП) обектите и съдовете, които използват. Подадените данни към момента са за 3250 съда и съоръжения за съхранение и зареждане на гориво. 2089 от тях се използват за зареждане на селскостопански машини, а 699 за превозни средства (транспортни фирми).

Притежателите на ведомствени бензиностанции - основно транспортни фирми и земеделски производители, трябва да уведомят данъчните за това къде се намират обектите, какви съдове и с какъв обем ползват, какъв вид гориво зареждат и какво е годишното потребление. След обнародване в Държавен...

До 9 март 2015 г. всички ведомствени бензиностанции трябва да подадат в Националната агенция за приходите (НАП) данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат.

Това гласят промените в наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 24 февруари. Собствениците на бензиностанциите трябва да подадат данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които разполагат, обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата...

След като в петък – 20 февруари 2015г., Държавен вестник обнародва Наредба № Н-18 на Финансовото министерство, собствениците на ведомствени бензиностанции, които зареждат с течни горива превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, имат две седмици, за да ги регистрират в Националната агенция по приходите (НАП). 

За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво собствениците подават следните данни: 

1. Идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование / име, ЕИК от Търговския регистър / ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН / ЛНЧ);

2. Постоянен адрес / адрес на управление;

3. Код и наименование на икономическата...

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АВАРИЙНИТЕ КЛАПАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ ELAFLEX?

Отново и отново шофьорите оставят пистолета за зареждане в гърловината на за пълнене на колите си, когато потеглят от бензиностанцията. Повечето инциденти случили се на бензиностанциите не се публикуват - но те са ежедневие, поради безотговорност, бързане или след кражба на бензин, а понякога и вандализъм. Нашите аварийни куплунги предотвратяват издърпването на цялата горивоколонка от мястото й, както и разлив на гориво. С други думи: Те пестят разходи. В много страни Аварийните клапани за безопасност са задължителни. Освен това, големите петролни компании са ги въвели доброволно, и не на последно място, за...

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на финансите за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, Управителният съвет на Българската петролна и газова асоциация БПГА прие на свое извънредно заседание и изпрати до министъра на финансите своето становище. В него се изразява категоричната подкрепа на БПГА за намеренията на правителството да засили контрола над доставките и търговията с течни горива и да защити равнопоставеността на всички участници на пазара за горива у нас. Асоциацията оценява като недостатъчни предложените от Министерство на финансите промени в наредба Н-18 за...

 

Министерството на финансите публикува проект (от 02.02.2015г.) за допълнение на Наредба Н-18  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените касаят ведомствените бензиностанции, към които се причисляват и обектите и съдовете за зареждане на горива за селскостопанско производство.

С проекта се предвижда всички лица, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива, да подават по електронен път с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код в приложение на интернет страницата на Националната агенция за приходите данни за...