Part Group Блог

Презентация на Министерството на финансите на Република България, илюстрираща необходимостта от промените в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г., във връзка с ведомствените бензиностанции.

 

Източник: http://www.minfin.bg/

 

 

Държавата губи между 1.1 и 1.2 млрд. лв. от укриване на данъци върху доставките и продажбите на течни горива. Това показва анализ на Министерството на финансите (МФ) на промените в чл. 118 от Закона за ДДС, в сила от 1 януари 2015 г. Изследването е отговор на протестите от страна на земеделските производители и транспортния сектор срещу изискването всички ведомствени бензиностанции да са свързани с Националната агенция за приходите (НАП), а съдовете, в които съхраняват горивото си, да бъдат снабдени с нивомерни системи.

До началото на тази година обектите, на които се извършва зареждане на течни горива за собствени нужди, не бяха задължени да имат нивомери и електронни системи с...

Публикуваме цитат от анализ на Министерството на финансите върху новите изисквания към ведомствените бензиностанции

 

"АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ. 118 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

23.01.2015

Настоящият анализ на приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр.107 от 2014 г.), в сила от 1 януари 2015 г. е изготвен с цел да се оцени влиянието и ефектите, които оказват промените върху бюджетните приходи, развитието на пазара на течни горива и конкуренцията, административната тежест и разходите за икономическите оператори.

Анализът разглежда и основните мотиви за промяната на законовите разпоредби.

На пресконференция Министър-председателят Бойко Борисов заяви: „Въпреки несъгласието на фермерите и ведомствените бензиностанции, те трябва да се свържат със системата на НАП, за да се отчитат онлайн приходите им". Борисов е категоричен, че няма да отстъпи по отношение на свързването на ведомствените бензиностанции на земеделските производители с НАП.  Според него свързването на един обект излиза около 5 хил. лв. .... 1,1 млрд. лв. субсидия ще им дадем, така че не могат да казват, че няма пари".

 Ведомствените бензиностанции, от които земеделските производители зареждат горива за селскостопанските машини, трябва да се оборудват с нивомерни и фискални устройства....

Някои, от най-често задаваните въпроси за връзката на ведмоствена бензиностанция към Националната агенция за приходите (НАП).

 

След като, в последните работни дни на 2014г., от финансовото министерство обявиха нови изисквания към притежателите на ведомствени бензиностанции, при нас от Парт Груп заваляха запитвания от силно обезпокоени клиенти. Промените гласяха: "Данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, вече е длъжно да има интегрирана информационна система и дистанционна връзка с НАП".

Въпросите, които ни отправиха нашите клиенти и партньори бяха адекватни на...

От финансовото ведомство обявиха промени в наредбата за фискалните апарати, свързани с ведомствените бензиностанции. В тази връзка финансовият министър, Владислав Горанов, даде едномесечен срок на ведомствените бензиностанции за да поставят нивомери и да се свържат онлайн с НАП.

На 24 декември в извънреден брой на „Държавен вестник“ са публикувани промените в Закона за държавния бюджет, засягаща ведомствените бензиностанции, чиито брой е около 10 000. Текстът на чл. 118, ал. 8 от Закона за ДДС гласи: "Данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, вече е длъжно да има интегрирана...

От 1 януари 2015 всички ведомствените бензиностанции в страната са "под прицел" на Националната агенция за приходите (НАП) с изискване за наличието на Фискална система, отчитаща наличието и движението на течни горива.

При досегашните условия, посочени в Закона за данък върху добавената стойност, при условие че се използват само за зареждане на собствените си превозни средства, машини, съоръжения и др., и не продават гориво и извършват плащанията си към доставчици на гориво само по банков път, тези ведомствени бензиностанции можеха да не въвеждат в употреба електронна фискална система с нивомерни измервателни системи (НИС). Вместо това, тези обекти бяха длъжни да изпращат...

Както Ви съобщихме в статията ни "НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА НИВОМЕРНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ (НИС)", крайният срок за проверка на НИС наближва и ние, от "Парт Груп" ООД искаме да Ви представим начина за преминаване на първоначална проверка на нивомерни измервателни системи (НИС):

1. Общи положения

Тази  методика се отнася за първоначална проверка на нивомерни измервателни системи, които са предназначени за измерване на наличния обем течност в резервоарите при доставка и продажба, и предаващи данни към Националната Агенция за Приходите (НАП). НИС са предназначени за измерване на горива, които се съхраняват в резервоари...