Part Group Ltd. е сертифицирана според ISO 9001 !

в Новини на Dec 07, 2015 .

Part Group Ltd. е ISO 9001 сертифицирана компания!

 

"ПАРТ ГРУП БГ" ООД Получи ISO 9001 международен сертификат за качество който поставя изисквания към фирменото управление цел достигане на желаното от клиента ниво на качество.

 

Сертификатът създава доверие в клиентите за това, че Part Group работи в посока удовлетворение на техните изисквания. Стандартът е съставен на база на опита на успешни международни компании, като са екстрахирани основополагащите елементи, важащи за всеки успешен и стабилен бизнес.

 

Основополагащи принципи при исо стандартите

10-те най-важни неща които сертификатът гарантира пред клиентите на Part Group са, че тя:

  1. 1. Има легитимно ръководство, което има ангажимент към качеството и към изискванията на клиента;
  2. 2. Има дейност и тази дейност се извършва спрямо приложимото законодателство;
  3. 3. Има персонал, компетентен да извършва дейността;
  4. 4. Има нужното оборудване и работна среда;
  5. 5. Има планиране и проследимост;
  6. 6. Записва клиентските изисквания и работи така, че точно да ги спази;
  7. 7. Подбира своите доставчици по установени критерии;
  8. 8. Ползва изправни уреди за измерване;
  9. 9. Предприема нужните действия, ако има несъответстващ продукт;
  10. 10. Предприема действия за постоянно подобрение на качеството.

 

Системите за управление на качеството по ISO са структурирана методология за установяването на стабилна "система за бизнес управление", която включва принципите на модерното управление. Посредством тяхното въвеждане Part Group ще гарантира на потребителя постоянно и добро ниво на предоставяните услуги, като в същото време ще подобри вътрешните си процеси, управлението на наличните ресурси и ще повиши своята ефикасност и ефективност.

 

Ако Ви е харесала статията, ще Ви бъдем благодарни ако я споделите или да използвате бутоните отдолу. Посетете Нашата FACEBOOK страница за повече новини и информация.