УСЛУГИ - Преработка

УСЛУГИ - Преработка

Производител:PART GROUP
Код на продукта: Преработка
Наличност: 1000
0,00 лв. Цена без ДДС

Ако вашата бензиностанция или Данъчен склад за горива са с остаряло оборудване, ако не сте сигурни, че отговаряте на последните законови изисквания съобразени с Наредба Н-18; ако нямате документи от акредитирана лаборатория за одобрен тип на бензино- или газколонките, на разходомерите, или нивомерите на вашият обект, то вие може да имате нужда от преработка на елементи и части от оборудването на обекта ви.

Най-често срещаните прерабтки на са:

- Преработка на бензино- и газколонките - ако електронното оборудване не е от одобрен тип, спрямо изискванията на метрологичните стандарти, то се налага преработка или замяната му;

- Преработка люковете на резервоарите - с цел добавянето на отвори и канали за измервателни нивомерни сонди. Задължително е наличието и на отвор за контролна нивомерна сонда, която се поставя при метрологични проверки на съораженията.;

- Улавяне на бензиновите пари при доставка на гориво - съоръженията и инсталациите за зареждане, товарене, разтоварване и съхранение на бензини в терминалите, бензиностанциите и подвижните цистерни за превоз на бензини трябва да отговарят на изискванията по Закона за Чистотата на Атмосферния Въздух (за спазване на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения - така нареченият Етап I - вече в сила), за наличието на колектори отвеждащи обратно в резервоарите бензиновите пари при доставка на гориво;

- Улавяне на бензиновите пари при зареждане на гориво - според Закона за Чистотата на Атмосферния Въздух, пистолетите на колонките трябва да бъдат пригодени за обратно връщане на парите в резервоара при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанциите (за спазване на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения - така нареченият Етап II от закона - краен срок 31 декември 2016г.);

- Прерабтка или замяна на наличните нивомерни системи.

Ние от Парт Груп, Ви предлагаме подходящата преработка на бензиноколонките и резервоарите, съобразена със законовите разпоредби.

Когато преработката на колонките не е целесъобразна, можем да Ви предложим нови колонки Wayne Dresser, отговарящи на всички законови норми;

Свържете се с нас и ние ще изпратим наш екип, който ще преведе вашият обект в норма със закновите изисквания.